Responzivní design menu

Kategórie
Menu
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Nahor

CZ HU

PROFESSIONAL NAIL SYSTEM

Najpredávanejšie

Aglia na Facebooku

Aglia na Instagramu

Novinky

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov, o niektorých službách informačných spoločností a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje a kto môžu byť ich spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a pozorne si všetko prečítate.

 

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH ÚDAJOV?

Súhlas udeľujete spoločnosti H2L COMPANY s.r.o., IČO: 47 608 234, so sídlom Fatranská 2/C, 040 11 Košice, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Košice I., Odd. Sro, vložka 34836, aby v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR spracovávala ako správca osobné údaje podľa podmienok nižšie.

 

AKÉ ÚDAJE AKO SPRÁVCOVIA SPRACOVÁVAME?

OBJENDÁVKA PRODUKTU/SLUŽBY

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 

REGISTRÁCIA ÚČTU

 • Meno a priezvisko
 • Heslo v hashovanej podobe
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 

VYPLNENIE FORMULÁRA

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

 

PRIHLÁSENIE K ODBERU NEWSLETTEROV

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

 

VLOŽENIE KOMENTÁRA/HODNOTENIE

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

 

DALŠIE NEPRIAME ÚDAJE

 • IP adresa
 • Súbory cookies (pre účely ponúkania relevantného obsahu len pre vás a uľahčenie prechádzania webových stránok)
 • Informácie o verzií prehliadača a operačného systému pre zaistenie správneho zobrazenia webových stránok

 

KEDY NIE JE POTREBNÉ DÁVAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu len za týmito účelmi:

 • Plnenie zmluvy, ich predmetom je poskytnutie služby alebo produktu
 • Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne záväzných právnych predpisov.
 • Spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti a ochrany života).

 

ZA AKÝM ÚČELOM OSOBNÉ ÚDAJE SPRAVUJEME A AKO DLHO?

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tzn. k vedeniu databázy užívateľov webovej stránky a k ponúkaniu tovaru a služieb, a to po dobu trvania právneho dôvodu pre tento spôsob spracovania a využití osobných a ďalších údajov. Inými slovami Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom možnosti využívať naše služby a informovať vás o novinkách. Prečítajte si viac, za akým účelom spravujeme jednotlivé údaje podľa miesta ich vyplnenia.

Objednávka produktu – Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutí služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidovanie povinností, archivácie daňových dokladov apod.) a pre účely ochrany našich právnych nárokov.

Registrácia účtu – Osobné údaje spravujeme s vaším súhlasom za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenie vášho užívateľského účtu na týchto webových stránkach. Vedenie účtu vám pomáha pri uľahčení vášho nákupu alebo využívaní našich služieb alebo ponúkať zľavy v súvislosti s vernostným programom. Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Odber noviniek a akčných ponúk (newsletterov)  - Osobné údaje spravujeme za účelom zasielania obchodných oznámení vrátane ponuky produktov a našich služieb v rámci priameho marketingu. Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Odber newsletterov je možné odvolať v každom obchodnom oznámení v zapätí pomocou odkazu “Odhlásiť odber” alebo jemu podobnému. Poskytovateľom služieb pre správu, uchovávania osobných údajov a rozosielaní newsletterov je spoločnosť:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, so sídlom Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 223183. Viac o ochrane osobných údajov TU
 • The Rocket Science Group LLC MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 United States. Viac o ochrane osobných údajov TU

Údaje spravujeme maximálne po dobu 5 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Vloženie komentárov/hodnotení - Osobné údaje spravujeme za účelom odoslania a identifikácie autora komentáre/hodnotenia. Tie budú použité výhradne pre technické zaistenie tejto služby. Údaje spravujeme maximálne po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Identifikačné a adresné údaje môžeme využiť v súlade s tzv. oprávneným záujmom pre tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík využívame za účelom zlepšovania našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies, ktoré  sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej používate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely uskutočňovania užívateľskej podpory, zlepšovaniu našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Všetky poskytnuté osobné údaje za vyššie uvedenými účelmi sú poskytované úplne dobrovoľne a vyjadrením ich súhlasu prebieha pomocou aktívnej interakcie (zaškrtnutím) políčka so súhlasom pre ich spracovávanie alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu E-MAIL PRE ODVOLANIE

 

AKÉ ĎALŠIE SLUŽBY TRETÍCH STRÁN VYUŽÍVAME?

Pre získavanie spätnej väzby na naše služby alebo produkty a ich ďalšiu propagáciu využívame aj nasledujúce služby tretích strán, ktoré môžu zbierať osobné údaje a pracovať v rámci rozsahu spracovateľskej zmluvy alebo aktuálneho dodatku o ich spracovaní.

HEUREKA – OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Spokojnosť s nákupom zaisťuje Heureka prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do nich je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skorší udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme predávať informácie o zakúpenom tovare a vašej e-mailovej adrese. Viac informácií nájdete TU

SMARTLOOK

Aby sme mohli zlepšovať prechádzanie našich webových stránok pre návštevníkov, využívame aplikácie tretej strany Smartlook pre sledovanie prechádzania webových stránok. Používaním tohto webu môže dochádzať k ukladaniu Vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami, medzi ktoré patrí Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681. Pokiaľ nechcete, aby služba zbierala údaje o Vašom prechádzaní, môžete deaktivovať nahrávanie pre svoj prehliadač TU. 

 

AKO SÚ MOJE ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, sa snažíme v maximálnej miere zabezpečiť proti ich úniku alebo odcudzeniu. Z tohto dôvodu obmedzujeme ich manipuláciu, kopírovanie, prenášanie alebo prístup k nim len pre nevyhnutné účely, ku ktorým ste nám udelili súhlas, alebo kde tento účel definuje zákon. Ďalej naše webové stránky disponujú HTTPS protokolom (platným SSL certifikátom) pre šifrované spojenie medzi webom a užívateľom, vďaka čomu sa minimalizuje možnosť odcudzenia osobných údajov behom prenosu dát (registrácia, prihlasovanie, odosielanie v rámci formulára apod.) Webové stránky sú umiestnené na bezpečných serveroch spoločnosti Fortion Networks, s.r.o. IČ: 26397994, so sídlom Božkovská 307/9, Plzeň, 326 00, zapísanou Krajským súdom v Plzni pod spisovou značkou C 17708.

 

KTO VŠETKO MÁ K OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP?

Spracovanie osobných údajov je prevádzané Správcom v zmysle ZOOÚ, osobné údaje však pre správcov môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľ softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná v registri súdu v Plzni, oddiel C, vložka 25698.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov osobných údajov či osoby (napríklad dopravca alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na splnení zmluvy a našich povinností),  avšak v rozsahu, ktorý je nutný, pre splnenie zmluvy. Osobné údaje nepredávame žiadnej ďalšej osobe. Osobné aj ďalšie získané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú predávané do štátov mimo EÚ.

 

AKÉ SÚ MOJE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Požadovať po nás informácie, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame.
 • Požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovávanie osobných údajov.
 • Vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov.
 • Požadovať prenesenie údajov.
 • Právo byť informovaní o porušení zabezpečení osobných údajov v určitých prípadoch.

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov, s sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, www.dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

COOKIES

V súladu so zákonom č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoje činnosti tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby urobili užívateľský zážitok viac efektívnym. Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, pokiaľ sú nevyhnutné pre funkčnosť tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie. Táto stránka používa rôzne typy cookies.

Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, tiež je možné blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

 

AKÉ DRUHY COOKIES EXISTUJÚ?

Všeobecne však súbory Cookies, alebo dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie, ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shope slúžia k uľahčeniu jeho využívania (napr. zapamätanie si vloženého produktu v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna apod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Druhý typ súborov cookies sa ukladá na dlhšiu dobu (napr. niekoľko týždňov až mesiacov). Tieto cookies pomáhajú k tomu, aby bolo možné identifikovať váš počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú vás však identifikovať ako konkrétnu osobu. Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúkať vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbierané dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

 

ZA AKÝM ÚČELOM SÚBORY COOKIES VYUŽÍVAME?

Funkčné cookies - Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Analytické cookies  - Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Sú zbierané anonymne a pomáhajú zlepšovať webové stránky.

Preferenčné cookies - Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätávala informácie, ktoré mení, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate.

Marketingové cookies - Marketingové cookies sú používané pre sledovanie návštevníkov na webových stránkach a dáta sú využívaná podľa našich reklamných partnerov. Tieto spoločnosti môžu využívať údaje pre ponúkanie relevantnej a personalizovanej reklamy. Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácií užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spojovať s konkrétnou osobou.

 • Google (AdWords) Viac informácií TU
 • Facebook (Facebook Pixel). Viac informácií TU
 • RTB (Adform). Viac informácií TU

 

AKO COOKIES DEAKTIVOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ?

Pokiaľ nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky o vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadače nížšie:

 • Chrome: support.google.com
 • Opera: help.opera.com
 • Firefox: support.mozilla.org
 • MSIE: windows.microsoft.com
 • Safari: support.apple.com

 

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25.5.2018

Posledná aktualizácia podmienok prebehla 25.5.2018

Vyhľadávanie

Počet položiek

970
položiek
790
skladom

Dátum poslednej aktualizácie

05.12.2020 00:17

Akčná ponuka

Neboli nájdené žiadne výrobky.

Valid XHTML 1.1

Zasielať novinky

Odhlásenie z odberu noviniek

Webdesign by AiVision, s.r.o. | Eshop solution AiShop

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Pre viac informácií kliknite tu. Používaním webu vyjadrujete súhlas.Súhlasím